Bli medlem

För medlemskap krävs genomförd utbildning och godkänd tentamen samt godkända hemuppgifter i någon av kurserna: 

  • Diplomerad Fuktsakkunnig
  • Fuktsäkerhetsansvarig projektering
  • Fuktsäkerhetsansvarig produktion

Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. 

När medlems- och serviceavgift är erlagda är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. 

Känner du att detta är något för dig och att du uppfyller medlemskriterierna?

SÖK OM MEDLEMSKAP