Välkommen

Nätverket Fuktsakkunniga i Sverige är en ideell förening bildad 2018 med säte i Lunds kommun och organisationsnummer 802521-5842.

Föreningens syfte är att upprätthålla ett nätverk för Fuktsakkunniga som verkar inom området att bedriva förebyggande arbete enligt ByggaF för att minska fuktskador i byggnader i samband med renovering och nyproduktion.

Nätverket ska via digital plattform underlätta kommunikation mellan medlemmar.

Föreningen ska vidare vara Fuktcentrum behjälplig i att driva utvecklingen av ByggaF framåt.

I form av ett samlat nätverk för branschens aktörer, exempelvis byggherrar, konsulter och entreprenörer, myndigheter, lärosäten m.fl. finns möjligheter till kunskap-s- och erfarenhetsåterföring till förvaltaren av ByggaF i samband med utvecklingsprojekt. 

 

Sommarhälsning

  • 1 jul 2024

Glad sommar! Här finns årets sommarhälsning

Visa fler nyheter